Što je nasilje?

Nasilje  označava odnos između dviju strana u kome jedna strana uporabom ili samom prijetnjom uporabe sile utječe na drugu stranu. Nasilje je svjesna okrutnost usmjerena prema drugima s ciljem stjecanja moći pomoću nanošenja psihičke i/ili fizičke boli. Osobine nasilja Nasilje je karakteristika mnogih inteligentnih vrsta. U stvari, svih, gdje postoji mogućnost da se nanese ozljeda, …

Djeca i samopoštovanje

Često u literaturi nailazimo na definicije samopoštovanja, pojma o sebi, slike o sebi. Definicije iz literature koje se odnose na djecu nejasne su i neodređene pa dopuštaju različite individualne interpretacije. Mnogi autori izbjegavaju definiranje pojma o sebi, ali spremno raspravljaju o manifestacijama negativnog pojma o sebi i o potrebi poboljšanja djetetovog poimanja sebe. Dijete se …

Što učiniti ako se vaše dijete uključuje u nasilna ponašanja?

Roditelji mogu najviše doprinijeti tome da njihovo dijete nauči biti osoba koja poštuje sebe i druge. No, uloga koju imate nije nimalo jednostavna i ponekad usprkos najvećem trudu, moguće je dobiti poziv iz škole u kojem vam javljaju da je vaše dijete nasilno. Što možete učiniti? Ono što vam u tom trenutku najviše može odmoći …

Poveznica između videoigrica i nasilja…

Kakav je zapravo utjecaj video igrica na psihičko i fizičko zdravlje, te u kojoj mjeri vrijeme provedeno na ovaj način vodi većoj agresiji? Za odgovore smo se obratili psihologu Mihaelu Kozini. Na agresivno ponašanje djece utječe niz čimbenika, primjerice hormoni ili obiteljska dinamika, a video igrice nasilnog sadržaja samo su jedan od njih. No, što …